Általános szerződési feltételek


Az Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák a szigetipeter-plantraining.hu, mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérlek, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, a szerződéskötés nyelve magyar. 

Szolgáltató adatai 

Név: Szigeti Péter

Székhely: 9300, Csorna, Jázmin u. 9

Postacím: 9300, Csorna, Jázmin u. 9

Adószám: 57499482 - 1 - 28

E-mail cím: info@szigetipeter-plantraining.hu 

Weboldal címe: www.szigetipeter-plantraining.hu

Telefonszám: 06 30 670 4123

1. Alapvető rendelkezések

1/1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a német jog az irányadó.

2. Szolgáltatás leírása

2/1. Szolgáltató biztosítja a vásárló számára a megvásárolt szolgáltatást vagy terméket.

3. A szolgáltatás igénybevételének menete

3/1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott és értékesített szolgáltatások és termékek igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a szolgáltatást vagy terméket megvásárolta és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

3/2. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele - A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót.

3/3. Ár / fizetési lehetőségek - Az szolgáltatások és termékek megvásárlására kizárólag online, bankkártyás fizetésen keresztül, vagy egyéb online fizetési módon keresztül van lehetőség. A szolgáltatások és termékek mindenkor érvényes ára a megrendelési oldalon található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díját bármikor egyoldalúan módosítani, ez azonban a megvásárolt szolgáltatás árát nem befolyásolja, csakis az új vásárlásra vonatkozik. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, mely azonban a megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

3/4. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók - Az online bankkártyás fizetések a Stipe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltató a Webáruházban történő vásárlás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el. Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: https://stripe.com/privacy-center/legal

3/5. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

3/6. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Esetleges, a Szolgáltatóhoz intézett automatikus válaszok, (mint például "out of the office" értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában.

4. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

4/1. A Felhasználó az Adatkezelési tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

4/2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

5. Szolgáltatói jogai és kötelezettségei

5/1. Szolgáltató köteles a vásárló által a webshopban megrendelt online szolgáltatások és termékek biztosítására.

5/2. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okokból bekövetkezett szolgáltatás kiesésekért.

5/3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a vásárláskor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggessze.

6. Egyéb rendelkezések

6/1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.

6/2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

6/3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat és termékeket saját kockázatára veszi igénybe. A weboldalon nyújtott és értékesített szolgáltatások és termékek nem minősülnek orvosi kezelésnek és nem hivatottak betegségek vagy egyéb egészségügyi állapotok kezelésére.

6/4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

6/5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található bármely megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

6/6. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.